Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Update omtrent coronavirus (COVID-19)

vulpen 01-06-2020

De afgelopen weken en in het bijzonder de afgelopen dagen heeft het coronavirus (COVID-19) de Nederlandse gemoederen flink beziggehouden. Het zal je dus waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat in Nederland momenteel de nodige maatregelen getroffen worden om de verspreiding van het virus te beperken. Wij als JFV Nijmegen hebben de adviezen van het RIVM en het kabinet de afgelopen week nauwgezet in de gaten gehouden en veelvuldig contact gehad met het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid over de kwestie. Middels dit bericht brengen wij je graag op de hoogte van de maatregelen die wij zullen treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De JFV-kamer zal in ieder geval de resterende maanden van dit collegejaar (2019/2020) gesloten blijven en tevens zullen alle evenementen die gepland staan t/m maandag 1 juli 2020 geen doorgang vinden.

Heb jij je opgegeven voor een van de reeds geplande activiteiten? Houd dan je mailbox in de gaten, je ontvangt in de komende week een aparte e-mail met verdere informatie. Het mogelijk verzetten van activiteiten zal worden overwogen door het bestuur.

We hopen op ieders begrip in deze uitzonderlijke situatie. Voor vragen omtrent de JFV Nijmegen en het coronavirus kan contact worden opgenomen door een e-mail te sturen naar info@jfvnijmegen.nl. Het bestuur van de JFV Nijmegen kijkt ernaar uit om na afloop van deze bijzondere tijd weer voor al haar leden klaar te staan!

Deel bericht


caret-left Terug naar overzicht
caret-up