Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Inschrijfformulier lidmaatschap

De JFV Nijmegen heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat de JFV jou wil helpen om het maximale uit je studententijd te halen. Dit doen we door het organiseren van vele juridisch inhoudelijke evenementen, evenals vele gezelligheidsactiviteiten. Student zijn is immers meer dan slechts colleges volgen.

Als studievereniging worden er vele studiegerelateerde activiteiten georganiseerd. Jaarlijks wordt er een congres georganiseerd, vinden er vele lezingen plaats, worden gerenommeerde advocatenkantoren bezocht en zijn er excursies naar organisaties als de Hoge Raad, een tbs-kliniek of het College voor de Rechten van de Mens. Ook vinden er jaarlijks studiereizen plaats, met bestemmingen zowel binnen als buiten Europa. Als JFV-lid krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan al deze activiteiten.

Voorts biedt het JFV-lidmaatschap toegang tot een breed scala aan sociale activiteiten, zodat je je medestudenten beter leert kennen en nieuwe vriendschappen kunt sluiten. Als JFV-lid krijg je gratis toegang tot epische feesten en besloten JFV-borrels. Ook kan je deelnemen aan andere gezelligheidsactiviteiten zoals een diner rouler, een biercantus of de jaarlijkse skireis.

Tot slot ontvangen alle JFV-leden het verenigingsblad ‘Bulletineke Justitia’ en kunnen zij samenvattingen kopen bij De Rechtszaak, de winkel van de JFV Nijmegen. Hier kan je als lid tevens onbeperkt koffie en thee halen. Kortom, redenen genoeg om lid te worden. Voor slechts 10 euro per jaar maak je deel uit van de JFV Nijmegen.

Inschrijven kan door middel van het invullen van onderstaand formulier of door het inschrijfformulier op te sturen naar secretaris@jfvnijmegen.nl. Heb je nog vragen over het JFV-lidmaatschap? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen of langs te komen op de JFV-kamer (GR 00.115).

Persoonlijke gegevens

Voorletters en achternaam*:
Roepnaam*:
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
E-mail*:
Telefoonnummer mobiel*:
Geboortedatum*:
Geslacht:
manvrouw

Studiegegevens

Studentnummer*:
Opleiding (selecteren wat van toepassing is):
RechtsgeleerdheidEuropean Law SchoolNotarieel rechtRecht&ManagementRecht&Economie
Premaster:
Anders, namelijk:
Jaar waarin je met de opleiding bent begonnen*:

Rechten bij het lidmaatschap

Digitale nieuwsbrieven:
Ja, ik ontvang graag digitale nieuwsbrieven en andere relevante informatie op het ingevulde e-mailadresNee, ik stel geen prijs op digitale nieuwsbrieven en andere relevante informatie.
Verenigingsblad Bulletineke Justitia:
Ja, ik ontvang graag één keer per jaar het verenigingsblad van de JFV Nijmegen, Bulletineke JustitiaNee, ik wil het verenigingsblad van de JFV Nijmegen niet ontvangen.

Machtiging

IBAN*:
Ten name van*:
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan de JFV Nijmegen om de contributie van €10,- jaarlijks te doen afschrijven van zijn/haar rekening.
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden, zoals weergegeven in de privacyverklaring.
caret-up